Gi innspill

Utvalget ønsker innspill og refleksjoner fra de som har erfaringer og synspunkter på utvalgets mandat og arbeid. Innspill fra offentlige instanser og organisasjoner vil bli gjort offentlig tilgjengelige på nettsiden, innspill fra privatpersoner vil ikke være synlige på nettsiden, eventuelle innsynskrav behandles konkret. Utvalget skal overlevere sin rapport i januar 2023. For at utvalget skal kunne nyttiggjøre seg av innspill i arbeidet sitt må disse være utvalget i hende før utgangen av oktober 2022.

Utvalget mottar mange innspill og takker for alle bidrag. Hva gjelder behandlingen av innspillene bemerker vi at alt blir gjennomgått og tatt til orientering selv om vi ikke har kapasitet til å besvare hver enkelt henvendelse.