Om utvalget

Rolleforståelseutvalget er nedsatt av Justis- og beredskapsdepartementet for å vurdere om ansatte i politiet har utvist god rolleforståelse i dialogen med offentlige eller private organisasjoner som har hatt kontakt med NNPF.

Det skal ikke være tvil om at politiansatte kun utfører sin jobb i kraft av sin stilling i politiet, og at deltakelse i en privat organisasjon som NNPF ikke skaper tvil om hvilken funksjon som utøves. Dette er viktig blant annet for å ivareta den høye tilliten norsk politi har i befolkningen.

Utvalget, ledet av professor Anne-Mette Magnussen, hadde oppstartsmøte i desember 2021, og skal levere sin utredning i desember 2022.